Asiakasrekisteri - tietovirtakuvaus

 • Tietolähteet
  Sähköposti, henkilökohtainen tapaaminen, verkkolomakkeet, arvonnat ja kilpailut, puhelin, suositukset
 • Käsittelyperuste
  Asiakkuuden mahdollistaminen ja ylläpito, sopimusten mukaisten ja lakisääteisten velvollisuuksien hoitaminen.
 • Suostumus
  Käytämme henkilötietojasi, jotta voimme täyttää lakisääteiset ja sopimusten mukaiset velvollisuutemme ja jotta voimme tehdä sinulle tarjouksia sekä antaa neuvontaa ja palveluita.
 • Tietojärjestelmä
  Toiminnanohjausjärjestelmä, laskutusohjelma, sähköposti, manuaalinen ja sähköinen henkilökohtainen kalenteri, sopimuskansiot.
 • Saatava tieto
  Asiakkaiden nimi, s-posti, puhelinnumero, laskutusosoite, toimitusosoite, henkilötunnus.
 • Sijainti
  Toiminnanohjausjärjestelmä: tieto palveluntarjoajan palvelimella Suomessa. Laskutusohjelma: Tieto palveluntarjoajan palvelimella ETA:alueella. Sähköposti: Tieto palveluntarjoajan palvelimella ETA:alueella.
  Manuaalinen kalenteri: henkilöllä hallussaan, sisältää vain matalan riskin tietoja.
  Sähköinen kalenteri: tiedot palveluntarjoajan palvelimella ETA:alueella. Muut manuaaliset aineistot, sopimukset yms: Rekisterinpitäjän lukituissa toimitiloissa.
 • Missä tietoja käsitellään
  Tietoja käsitellään yrityksen toimitiloissa markkinointi-, myynti ja laskutusosastolla. Matalan riskin tietoja voidaan käsitellä sähköpostin välityksellä. Arkaluontoiset tiedot kirjanpitäjälle lähetetään salatun Turvapostin välityksellä.
 • Miksi tietoja käsitellään
  Asiakassuhteiden ylläpitämiseksi, sopimusten ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Palveluiden tuottamisen mahdollistamiseksi.
 • Miten tietoja käsitellään
  Sähköisesti siirtämällä toiminnanohjausjärjestelmästä laskutusohjelmaan, voidaan käsitellä sähköpostilla, manuaalisesti hlö-tietojen käsittelijän toimesta toimitiloissa.
 • Mitä rekistereitä tiedoista syntyy
  Asiakasrekisteri, laskutusrekisteri, sopimusrekisteri, sähköpostirekisteri
 • Rekisterinpitäjä
  Walttia Oy, 2643821-1
 • Henkilötietojen käsittelijät
  Walttia Oy:n hallinnon ja myynnin työntekijät. Kirjanpitotoimiston Walttia Oy:n kirjanpitoa hoitavat henkilöt.
 • Miten ja milloin tietoja poistetaan
  Asiakkaiden tiedot säilytetään tietojärjestelmissä tuotteen ja palvelun takuuajan keston ajan, joka on yleensä 5 vuotta tuotteen ja palvelun toimituksesta. Henkilöllä on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi, oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, oikeis pyytää tietojen poistamista seuraavissa tapauksissa: peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään muuta perusteltua syytä, vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole hyväksyttävää syytä, vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa.
 • Miten tiedot on suojattu
  Tietoja käsitellään laitteilla, joissa on palomuuri, virus- ja tunkeutumistorjunta, käyttöoikeus-perusteisesti ohjelmistoihin kirjautumalla. Laitteet on suojattu myös henkilökohtaisilla salasanoilla. Manuaalisia tietoja säilytetään lukituissa toimitiloissa, joihin on pääsy vain rajatulla määrällä henkilöitä.
 • Tietosuojaseloste
  Tietosuojaseloste liitteenä.
 • Vastuuhenkilö
  Walttia Oy, Piia Vuorio, [email protected].
Valikko